CEA - PRZESŁUCHANIA

Szanowni Państwo,

W dniach 23-24.11.2018 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach jest współorganizatorem Regionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Mazowieckiego.

Zgłoszenia uczestników na załączonej karcie prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r. na adres email: sekretariat@muzycznakozienice.pl
Prosimy o wypełnianie karty zgłoszenia komputerowo lub drukowanymi literami.
Harmonogram Przesłuchań zostanie ustalony do dnia 16 listopada 2018 r. i opublikowany na stronie internetowej szkoły: http://muzycznakozienice.pl

Przypominamy, że każda szkoła muzyczna objęta przesłuchaniami ma obowiązek skierować na przesłuchania jednego ucznia każdego nauczyciela danej specjalności.

Przesłuchania solistów obejmują uczniów klas:
IV SM I st., cykl 4 letni
VI SM I st., cykl 6 letni
VI OSM I st.

Program przesłuchań:
INSTRUMENTY DĘTE BLASZANE
1. Etiuda
2. Program dowolny obejmujący dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, dostosowany przez nauczyciela do możliwości ucznia. Czas trwania programu od 7 do 12 min. Program z wyjątkiem etiudy należy wykonać z pamięci.

KARTA ZGŁOSZENIA // klauzula informacyjna - RODO // HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ
^mkidn (26 kB)


click   click