Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

UWAGA UCZNIOWIE / RODZICE

ZDANIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

W związku z kończącym się terminem wypożyczenia instrumentów muzycznych za okres od 01.09.2020 do 30.06.2021 uczniowie zobowiązani są do  ich zdania do dnia 21 czerwca br.
Uczniowie klasy IV cyklu 4 letniego i VI cyklu 6 letniego grający w Koncercie Dyplomantów zwracają instrumenty do dnia 25 czerwca br.

Wszyscy uczniowie zdający instrument zobligowani są do złożenia w sekretariacie szkoły:

  • instrumentu oraz
  • oświadczenia dotyczącego jego stanu technicznego podpisanego przez nauczyciela instrumentu głównego (po sprawdzeniu instrumentu) oraz rodzica/opiekuna prawnego.

 Oświadczenie dotyczące zdania instrumentu muzycznego dostępne są u nauczyciela instrumentu głównego lub CLIK TU 

WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTÓW NA OKRES WAKACJI

Uczniowie, którzy pragną doskonalić grę na instrumencie podczas wakacji zobowiązani są do:

  • złożenia podania o wypożyczenie instrumentu na okres letni lipiec- sierpień (po wcześniejszej konsultacji  z nauczycielem  instr. głównego)
  • podpisania umowy najmu instrumentu oraz faktury (sekretariat szkoły)
  • uiszczenia opłaty za 2 m-ce (przelew na konto Szkoły Muzycznej I st. w Kozienicach, Nr konta: 02 1240 5862 1111 0010 9578 4813)
  • okazania dowodu wpłaty
  • pobrania instrumentu.              

Podanie o wypożyczenie instrumentu muzycznego dostępne są u nauczyciela instrumentu głównego lub CLICK TU

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca br.
Podpisywanie dokumentów na wypożyczenie instrumentów przez rodziców/opiekunów prawnych nastąpi w sekretariacie w dniach 1-2, 5-6 lipca br.       

OD 1 WRZEŚNIA ZMIANA REGULAMINU WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH.


Drodzy Rodzice,

zwracam z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców.
Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców:40 1240 5862 1111 0010 9901 3744
Przypominam, że środki wpłacane na Radę Rodziców wykorzystywane są na wpieranie bieżącej działalności dydaktycznej i artystycznej szkoły oraz uczniów, w tym w szczególności: wydatki związane z koncertami on-line, , konkursami i festiwalami organizowanymi przez szkołę oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów w bieżącym roku szkolnym.

Pozdrawiam
Artur Miedziński


PROCEDURY I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I st w KOZIENICACH (click)
PROCEDURY NAUCZANIA W FORMIE ZDALNEJ LUB HYBRYDOWEJ (click)


13162