Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

UWAGA
UCZESTNICY LETNICH WARSZTATÓW MUZYCZNYCH - PORONIN 2022

Prosimy o odebranie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku z sekretariatu szkoły. Wypełnione karty należy zwrócić do sekretariatu do dnia 15.06.2022r.
Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach otrzymują dofinansowanie
w kwocie 500 zł.
Pozostałą kwotę - tj. 850 zł. (od uczestnika) należy wpłacić do dnia 15.06.2022r.
na KONTO STOWARZYSZENIA KANON
NUMER KONTA: 29 1240 5862 1111 0010 3114 2460
w tytule przelewu proszę wpisać: warsztaty letnie Poronin - imię i nazwisko uczestnika wyjazdu


38547