click
mkidn (26 kB)


O NAS click

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ

 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KONSULTACJI (click)
 • DYŻURY NAUCZYCIELI (HARMONOGRAM)- KONSULTACJE Z UCZNIAMI/RODZICAMI (click)


 • ^

  UWAGA UCZNIOWIE !!! UWAGA RODZICE !!!

  1. Drodzy Uczniowie,
  w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego proszę o rozliczenie się z biblioteką szkolną.
  Godziny pracy biblioteki w miesiącu czerwcu:
  poniedziałek: 14.00 - 17.00
  wtorek - czwartek: 13.00 - 17.00

  2. Drodzy Rodzice,
  w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną ogólna liczba wpłat na Radę Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach znacznie się zmniejszyła. Fundusz Rady Rodziców zwyczajowo wykorzystywany jest na wspieranie działań dydaktycznych i artystycznych szkoły, a znaczna jego część na: dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów.
  Dlatego zwracam z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły muzycznej lub na konto bankowe (numer konta zostanie podany 08.06.2020 r.).

  3. ZWROT INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
  WSZYSCY uczniowie, którzy mają wypożyczony instrument muzyczny zobowiązani są do jego zwrotu do 19.06.2020 r. po uprzednim umówieniu terminu: daty i godziny zwrotu z sekretariatem szkoły - panią Iwoną Wróblewską.
  Ewentualne wypożyczenia instrumentów na okres wakacji (po uzgodnieniu z nauczycielem instrumentu głównego) będą realizowane po zakończeniu roku szkolnego w terminie 01.07. - 03.07.2020 r.
  Pozdrawiam
  Artur Miedziński

  ^

  UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ !!!

  W ramach konsultacji odbywających się dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach w dniach 8,9,10.06.2020r. zostanie przeprowadzone badanie przydatności (ocena uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie) kandydatów do kl. I.
  Konsultacje zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Informacje dotyczące przebiegu konsultacji:
 • na konsultacje/ badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (kandydat do szkoły, Rodzic/Opiekun prawny, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • wszystkie osoby biorące udział w konsultacji/ badaniu przydatności mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsc w wyznaczonej sali;
 • Rodzic/Opiekun prawny będzie miał możliwość uczestniczenia z dzieckiem w konsultacji/badaniu przydatności;
 • podczas badania przydatności będą sprawdzane: prawidłowe powtórzenie głosem zagranych na fortepianie dźwięków, prawidłowe powtórzenie/zaśpiewanie krótkiej melodii zagranej na fortepianie, prawidłowe wyklaskanie podanego rytmu, prawidłowe określenie kierunku linii melodycznej (w dół czy w górę), prawidłowe określenie zmian w dwóch, krótkich usłyszanych melodiach; dodatkowo każdy kandydat przygotowuje dowolnie wybraną piosenkę lub jej fragment;
 • z racji nie zrealizowanych zajęć przygotowujących do badania przydatności, wpłacona z tego tytułu kwota zostanie zwrócona na podane przez Państwa konto;
 • proszę o zabranie na konsultacje/badanie przydatności oryginału dokumentów: kwestionariusz osobowy kandydata ora podanie o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach;
 • na konsultacje/badanie przydatności wchodzimy wejściem Szkoły Muzycznej od ulicy Sosnowej (Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach znajduje się na II piętrze).

 • HARMONOGRAM KONSULTACJI (click)
  ^
  click

  ^
  Drodzy Rodzice,
  informuję, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach będzie prowadzone nauczanie zdalne obejmujące WSZYSTKICH UCZNIÓW naszej szkoły. O formach zdalnego nauczania będą informować Państwa na bieżąco nauczyciele przedmiotu głównego i nauczyciele przedmiotów teoretycznych.
  Pozdrawiam
  Artur Miedziński


  ^

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach do dnia 07.06.2020 r.


  W dniach 01-06.06.2020r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Kozienicach będą prowadzone konsultacje dla uczniów przez nauczycieli przedmiotów indywidualnych i grupowych.
  Konsultacje zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Harmonogram konsultacji (dyżury poszczególnych nauczycieli; dni, godziny, numer sali) zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 28.05.2020r.  ^
  SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia w Kozienicach
  Centrum Kulturalno-Artystyczne (II piętro)
  ul. Warszawska 29
  26-900 Kozienice
  tel. 48 614 50 82
  e-mail: sekretariat@muzycznakozienice.pl

  ^