click

click
mkidn (26 kB)


O NAS click

UWAGA RODZICE !!!

Drodzy Rodzice,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną ogólna liczba wpłat na Radę Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach znacznie się zmniejszyła. Fundusz Rady Rodziców zwyczajowo wykorzystywany jest na wspieranie działań dydaktycznych i artystycznych szkoły, a znaczna jego część na: dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły muzycznej lub na konto bankowe.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOZIENICACH
40 1240 5862 1111 0010 9901 3744
Pozdrawiam
Artur Miedziński

^
SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia w Kozienicach
Centrum Kulturalno-Artystyczne (II piętro)
ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 614 50 82
e-mail: sekretariat@muzycznakozienice.pl

^