Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

RADA RODZICÓW Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca
Marzena Tłuścik
Z-ca przewodniczącej
Dariusz Pogoda
Skarbnik
Izabela Miturska
Członkowie:
Małgorzata Potent - Ambroziewicz
Sylwia Nowakowska

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOZIENICACH
40 1240 5862 1111 0010 9901 3744

 

 

 

18565