Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Dokumenty szkoły

Treść

Statut szkoły

Plan pracy szkoły

Program wychowawczo - profilaktyczny

Regulamin wypożyczania instrumentów 

Regulamin wolnego słuchacza

Procedury i zasady funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach

Procedury nauczania w formie zdalnej lub hybrydowej

RODO

Świadczenie zdrowotne  UCHWAŁA NR XXVI/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

 

 

 

 

 

18565