Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Koncerty i wydarzenia

Treść

„Dzięki muzyce, dzieci stają się bardziej zdolne do rozwijania wyobraźni i niezmierzonej kreatywności”

Edwin E. Gordon

 

Gordonki to zajęcia dla niemowląt i małych dzieci, oparte na śpiewaniu różnorodnych melodii oraz rytmiczanek z wykorzystaniem kolorowych pomocy : chust, piłek, grzechotek, piór itp. Oprócz nauki muzyki jest to wspaniała zabawa.

Według Edwina E. Gordona najważniejszym okresem dla rozwoju zdolności muzycznych jest czas od narodzin do ukończenia trzeciego roku życia. Poziom zdolności muzycznych dzieci spada jeśli nie jest odpowiednio stymulowany przez otoczenie.

Podczas Gordonek dzieci uczą się audiować - proces audiowania podczas słuchania muzyki jest zbliżony do procesu myślenia podczas słuchania języka. Na zajęciach muzyka jest traktowana jako język,  którego dziecko uczy się podobnie jak języka ojczystego. Prowadząca śpiewa melodie w różnych skalach , rytmach i tempach oraz wypowiada i improwizuje rytmiczanki w różnym metrum, używając w trakcie kolorowych rekwizytów. Ważnym elementem zajęć są momenty ciszy – wtedy dzieci audiują, czyli przetwarzają myślowo muzykę.

Zalety Gordonek:

  • Rozwijają zdolności muzyczne
  • Wspierają rozwój mowy
  • Ułatwiają naukę języków obcych
  • Rozbudzają kreatywność i ciekawość świata
  • Pomagają kształtować koordynację ruchową

Podczas zajęć dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali lub pozostać w kręgu. Dzieci chłoną muzykę, nawet jeśli wydaje nam się że nie są zaintrygowane. Nie należy dzieci zmuszać do czynnego udziału w zajęciach, one przyjmują z nich tyle, ile w danym momencie są w stanie. Opiekunów zachęcam do aktywnego udziału w zajęciach – śpiewania, rytmizowania i ruszania się wraz z dzieckiem.

 

Zajęcia prowadzi Maria Wojutyńska, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wiolonczelistka, pedagog oraz certyfikowana instruktorka prowadzenia zajęć zgodnie z teorią uczenia się muzyki E. E. Gordona.

Czas trwania zajęć : 30-40 minut.


45348