Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Festiwale / Konkursy

Treść

FESTIWAL SAKSOFONOWY

Festiwal ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Saksofonowego są: Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej KANON, Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Celem Festiwalu jest prezentacja umiejętności artystycznych uczniów, popularyzacja nowych, wartościowych pozycji repertuarowych, popularyzowanie instrumentu wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i pedagogami, zdobywanie doświadczenia estradowego przez uczniów oraz sprawdzenie swoich umiejętności wykonawczych.


KOZIENICKI FESTIWAL AKORDEONOWY „Dzień Akordeonowicza”

jest organizowany przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon, Szkołę Muzyczną I stopnia w Kozienicach, Radę Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Celem Festiwalu jest prezentacja osiągnięć artystycznych i pedagogicznych w zakresie akordeonowej sztuki wykonawczej, popularyzacja nowych, wartościowych pozycji repertuarowych, popularyzowanie instrumentu wśród dzieci i młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości zdobywania nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.


KOZIENICKI  FESTIWAL INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH O NAGRODĘ ŚW. MIKOŁAJA
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia

Organizatorem Kozienickiego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych o Nagrodę św. Mikołaja jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej KANON oraz Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Celem Festiwalu jest  motywowanie uczniów do gry na instrumentach dętych blaszanych, podnoszenie poziomu gry na instrumentach dętych blaszanych, popularyzowanie instrumentów dętych blaszanych wśród dzieci i młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości zdobywania nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.


KOZIENICKI KONKURS PERKUSYJNY

jest organizowany przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon, Szkołę Muzyczną I stopnia w Kozienicach, Radę Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach.

Celem Konkursu jest motywowanie uczniów do gry na instrumentach perkusyjnych, podnoszenie poziomu gry na instrumentach perkusyjnych, popularyzowanie instrumentów perkusyjnych wśród dzieci i młodzieży, stwarzanie uczniom możliwości zdobywania nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.


 

 

 

112540