Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

RADA RODZICÓW Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca
Marzena Tłuścik
Z-ca przewodniczącej
Marek Wojtkowski
Skarbnik
Izabela Miturska
Członkowie:
Anna Sopel - Kocyk
Karolina Kościjańska

DRODZY RODZICE
Na rok szkolny 2022/2023 ustalono następujące składki na Radę Rodziców:
- jedno dziecko - 100 zł.
-
dwoje dzieci z jednej rodziny - 150 zł.
-
troje dzieci z jednej rodziny - 175 zł.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym
(w tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko dziecka, klasę oraz cykl kształcenia).

NUMER KONTA RADY RODZICÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOZIENICACH
40 1240 5862 1111 0010 9901 3744

 

 

 

105108