Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

… a tak to się zaczęło

Do Władz Miasta docierają wieści i sygnały od społeczności lokalnej o potrzebie utworzenia szkoły muzycznej w Kozienicach. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Kozienicach wystosowuje do rodziców ankietę w celu zdiagnozowania konkretnych
wymagań w tym zakresie.  Okazuje się, ze zainteresowanie jest duże… zatem czynione są niezbędne przygotowania.

27.04.2009r. wystąpienie  Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie
w Kozienicach Szkoły Muzycznej I stopnia.

28.05.2009r. uchwała Rady Miejskiej  Nr XXXIV/410/2009 w sprawie utworzenia z dniem
1 września 2009 r. jednostki budżetowej o nazwie Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach przy
 ul. Kościuszki 1.

04.06.2009r. Koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu w związku z zamiarem utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach – przekazanie informacje o zasadach naboru na rok szkolny 2009/2010.

05.06.2009r. pozytywna decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utworzenia przez Gminę Kozienice Szkoły Muzycznej I stopnia.

15.06.2009r. zawarcie porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim a Gminą Kozienice reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietankę w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Szkoły Muzycznej
I stopnia.

16.06.2009r. zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice Nr 334/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do wstępnych przesłuchań kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia.

31.08.2009r. zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 365/2009 stanowisko p.o. dyrektora Szkoły obejmuje Zdzisław Włodarski.

01.09.2009r. Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach i Inauguracja roku szkolnego 2009/2010 z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców.  

… a co było dalej ?

01.10.2009 r. Pierwsze, uroczyste ślubowanie uczniów klasy I-szej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli i rodziców.

05 - 06.10.2015 r. Przeprowadzka do nowej siedziby Szkoły Muzycznej - Centrum Kulturalno - Artystyczne w Kozienicach, ul. Warszawska 29 (II piętro budynku).

16.10.2015 r. Koncert inaugurujący otwarcie nowej siedzibie Szkoły w wykonaniu uczniów
i nauczycieli. Prawykonanie utworu „Mambo - K15” (od Kozienice 2015) skomponowanego specjalnie na tę okazję przez Tomasza Radziwonowicza. 

15.06.2019 r. Centralne obchody Jubileuszu 10 - lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach
z udziałem zaproszonych gości, nauczycieli, absolwentów, uczniów oraz rodziców.
Wyróżnienie Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

02.09.2019 r. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Oficjalne podziękowanie za pracę i pożegnanie pana Zdzisława Włodarskiego, ustępującego z funkcji Dyrektora Szkoły.  Oficjalne powitanie obejmującego funkcję Dyrektora Szkoły - pana Artura Miedzińskiego - nauczyciela klasy akordeonu.                                           

96311