Przejdź do treści
belka
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie KANON

Treść

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach KANON

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej KANON powstało w lutym 2010 roku.
Obecnie zrzesza ok. 40 członków, którzy współpracując z organami szkoły działają na rzecz podniesienia standardów nauczania, wspomagają tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, kadry dydaktycznej i pracowników szkoły oraz członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje również następujące cele statutowe: organizowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków różnych specjalności, seminariów, wykładów, warsztatów i kursów muzycznych; propagowanie dorobku artystycznego uczniów szkoły w kraju i za granicą;  podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego; organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy i inne imprezy muzyczne; wspieranie realizacji dydaktycznych i artystycznych programów nauczania szkoły; wspieranie działań szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej działalnością.

NUMER KONTA STOWARZYSZENIA PRYJACIÓŁ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOZIENICACH KANON
29 1240 5862 1111 0010 3114 2460


 

112540